Συχνές ερωτήσεις για τo Autodialer


Πραγματικά δεν χρειάζεστε. Θα χρειαστείτε απλά έναν υπολογιστή με σύνδεση στο internet και σε κάποιες περιπτώσεις μία ή περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές.

No. The phone number used to record your messages is connected to the personal password given to you. In order to protect your data and secure the traffic of your account, two different accounts cannot use the same recording phone number.

Όχι, ο τηλεφωνικός αριθμός που χρησιμοποιείτε για να ηχογραφήσετε μηνύματα είναι συνδεδεμένος με τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης. Προκειμένου να προστατέψουμε τα δεδομένα και τις κινήσεις του λογαριασμού σας, δεν είναι δυνατόν ο ίδιος τηλεφωνικός αριθμός εγγραφής μηνυμάτων να χρησιμοποιείτε σε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς.

Για να ξεκινήσετε την πρώτη σας καμπάνια, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

1. Εισάγετε τις επαφές σας σε μία ή περισσότερες ομάδες του Τηλεφωνικού Καταλόγου (το μόνο απαραίτητο στοιχείο είναι ο τηλεφωνικός αριθμός, ενώ κάθε άλλη πληροφορία για τις επαφές την εισάγετε στον Τηλεφωνικό Κατάλογο προαιρετικά).

2. Αγοράστε τα Credits που είναι απαραίτητα για την καμπάνια σας.

3. Δημιουργήστε, ανεβάστε ή ηχογραφήστε το μήνυμα σας.

4. Επιλέξτε «Καμπάνια Autodialer», συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή των φωνητικών μηνυμάτων και πατήστε Αποστολή.